Handelinge 27:38

Padlangs Huistoe Oggend Boodskap ::::::: Handelinge 27:38 wat lui: “En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring...