En Jesus sê vir hom: “Gaan, jou geloof het jou gered.”

Padlangs Huistoe Oggend Boodskap ----- In Markus 10: 51-52 kom Jesus 'n blinde man teë en vra: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou...