Padlangs Dagstukkie

‘n Paar dae gelede, toe ek Josua 9:14 lees, staan ​​die tweede deel van die vers uit. Dit verklaar dat hulle nie die Here geraadpleeg het nie. Laat ek jou ‘n kort geskiedenis gee. Israel was bekend as ‘n sterk leër. Hul vyande, die Gibeoniete, was hiervan bewus en het die Israeliete mislei om met hulle ‘n verdrag te sluit. Deur te lieg, valse getuienis te verskaf en voor te gee dat hulle iemand anders is, het hulle daarin geslaag om die Israeliete te oortuig om hulle in te neem en te beskerm. Aangesien Israel nie die raad van die Here gesoek het nie, het hulle uiteindeliksaam met die vyand in die bed geklim.

Dit het my weer aan Spreuke 3: 5 – 7 laat dink wat lui: “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Ongelukkig is ons eie wil dikwels die wortel van meeste probleme in ons lewens. Ons doen dikwels wat ons wil, neem ons eie besluite, maak ons eie keuses en doen soos ons dink sonder om die Here se leiding te soek of die Here te raadpleeg. Laat ek verduidelik. Ons koop ‘n motor omdat ons daarvan hou, omdat ons dink dit is ‘n goeie kopie of om iemand anders te beïndruk sonder om die Here te vra om ons te lei. Dan, wanneer ons nie die maandelikse premie kan bekostig nie, wil ons hê die Here moet hierdie boot stop of ons bonatuurlike skuldverligting gee. Sonder om die Here te raadpleeg of sonder om God se goedkeuring te soek, trou mense dikwels met ongeredde mense of mense van ‘n ander geloof en dan, wanneer dinge verkeerd loop, wil hulle hê dat die Here hierdie boot moet stop! Baie kinders word groot gemaak sonder Bybelse leiding of geestelike insette van hul ouers en wanneer hulle van God afwyk of met onheilighede betrokke raak , roep ons die Here op om hierdie boot te stop

Nou moet ek dadelik beklemtoon dat nie alle probleme, pyn of hartseer self toegedien word nie. Die Woord verklaar ook dat die vyand soos ‘n brullende leeu rondgaan (1 Petrus 5: 😎 en dat hy (die duiwel) gekom het om te steel, te slag en te verwoes.(Johannes 10:10). Maar elke keer as ons nie met die Here raadpleeg nie, of met Hom beraadslaag nie, maak ons dit makliker vir die vyand om in te kom.

So, wat doen ons as ons onsself in ‘n situasie bevind met nêrens om te draai of nêrens om te gaan nie? Ons bekeer onsself, erken dat ons verkeerd was en vra die Here se vergifnis vir ons eie selfsug of koppigheid. Dan, soos ons op die boot moes doen, verduur en verdra ons die pyn tot die einde,wetend dat die Here by ons is, dat Hy ons nie sal begewe of verlaat nie. (Hebreërs 13: 5)

Die Here wil ons lei en leer. Hy wil ons adviseer en die pad vir ons aanwys. (Psalm 32: 😎. Maar Hy sê ook vir ons: ” Wees nie soos ‘n perd, soos ‘n muilesel wat geen verstand het nie, wat ‘n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.” (Psalm 32: 9)

Ten slotte: “As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.” (Jakobus 1: 5)

Social Share Buttons
Previous post Ondersoek en bestudeer God se Woord
Next post Saterdagaand Kampvuur 16 van 7 Januarie 2023

Goto Top