Padlangs Dagstukkie

Markus 10:49-52 Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou.en hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabbóni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.

Wat wil jy hê dat Jesus moet doen?

Vandag, selfs onder diegene met volmaakte sig, is baie blind. Hulle is verblind deur vrees, bittere woede, bitterheid, onvergewensgesindheid, swak gesondheid, depressie en nog baie meer. En die Here vra:

“Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?”

“Here, dat ek mag sien.” En die Here het gesê, “Jou geloof het jou gered.” Vandag, op hierdie oomblik is die Here gereed om jou geroep te hoor, om na jou te luister om jou gebed te beantwoord. In hierdie oomblik kan die Here jou van jou blindheid genees, jou bevry van vrees, woede en bitterheid, jou van siekte en depressie genees en jou te vergewe sodat jy ook kan vergewe.

Maar wat vra die Here van ons. Soos in die teks gesien kan word, is die antwoord eenvoudig. Dit is geloof wat ons van hierdie duisternis sal red, maar nie geloof geloof in ons eie vermoë nie, in mense, geestelike leiers of voorvaders nie, maar geloof in Jesus Christus, die Seun van die lewende God .

Die blinde man het gehoor dat dit Jesus van Nasaret was, en hy het uitgeroep: “Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig.” (Markus 10:47) Daarom moedig ek jou aan om die Here aan te roep en in Hom te glo en jy sal ook sien dat duisternis in dag verander, dat blindheid in lig verander. Jy sal ook kan sê: “Gister was ek in die duisternis, maar sedert ek Hom ontmoet het, kan ek sien!”

Social Share Buttons
Previous post Vader, gee ons asseblief die hart van Jesus Christus
Next post Ondersoek en bestudeer God se Woord

Goto Top