Padlangs Bemoediging

Hoe raak ons ​​vreugdevol as ons omring word deur soveel onrus, as ons voor beproewing en verdrukking te staan kom? Ons verheug ons egter nie “vir” beproewinge en verdrukkinge nie maar verheug onsself ten spytte van beproewinge en verdrukkinge. Ons verbly ons dat Jesus gesalf is om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, om gebrokenis van hart te verbind, om vrylating van gevangenes uit te roep, om die treurendes te troos, om ook sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees te gee. (sien Jesaja 61: 1-3). Ons verbly ons in die Here, wat ons beklee met die klere van heil en die mantel van geregtigheid. (Jesaja 61:10)

Volheid van vreugde spruit nie uit ons eie vermoë nie en is ook nie die resultaat van positiewe denke of selfs positiewe belydenis nie. Volheid van vreugde spruit uit die wete dat Jesus Christus, die Here van alles, in ons is en met Hom in ons, loop ons ‘n bende storm, en spring ons oor ‘n muur. (Psalm 18:30)

As ek terugkyk oor my lewe, kan ek baie redes sien om te jubel en te juig. As ek vorentoe kyk, sal ek aanhou om lofprysings tot eer van ons Here sing, sy Heilige Naam groot maak en verklaar dat Hy gister, vandag en tot in ewigheid God is. Ek sal my verbly want Hy het my uit die put van wanhoop gelig, uit die modder gehaal, op vaste grond neergesit en my staande gehou. (Psalm 40: 2) Ek sal my verbly dat die Here wat my tot hiertoe gebring het, sal my nie begewe of verlaat nie.

Ek wil jou bemoedig. Dink aan al die goeie dinge wat God in u lewe gedoen het. Dank Hom vir alles wat Hy gedoen het, en begin Hom dan te prys vir alles wat Hy gedoen het, en alles wat Hy nog sal doen. Dit is ‘n ware geloof – om vol vreugde (intense blydskap) met jou mond te bely waarvoor jy in jou hart glo.

Social Share Buttons
Previous post As jy My soek met jou hele hart
Next post Moenie langer wag nie!

Goto Top