Wat is vergifnis en hoekom het ek dit nodig?

Die woord “vergewe” beteken om die lei skoon te vee, om te vergewe, om ‘n skuld te kanselleer. Wanneer ons iemand verkeerd doen, soek ons hul vergifnis sodat die verhouding herstel kan word. Vergifnis word nie toegestaan omdat ‘n persoon verdien om vergewe te word nie. Niemand verdien om vergewe te word nie. Vergifnis is ‘n daad van liefde, barmhartigheid en genade. Vergifnis is ‘n besluit om nie iets teen ‘n ander persoon te hou nie, ten spyte van wat hulle aan jou gedoen het.

Die Bybel sê vir ons dat ons almal vergifnis van God nodig het. Ons het almal sonde gepleeg. Prediker 7:20 verklaar: “Daar is nie ‘n regverdige op aarde wat doen wat reg is en nooit sondig nie.” Eerste Johannes 1:8 sê: “As ons beweer dat ons sonder sonde is, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.” Alle sonde is uiteindelik ‘n daad van rebellie teen God (Psalm 51:4). As gevolg hiervan het ons God se vergifnis broodnodig. As ons sondes nie vergewe word nie, sal ons die ewigheid deurbring om die gevolge van ons sondes te ly (Matteus 25:46; Johannes 3:36).

Vergifnis – Hoe kry ek dit?

Gelukkig is God liefdevol en genadig – gretig om ons van ons sondes te vergewe! 2 Petrus 3:9 sê vir ons, “…Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.” God begeer om ons te vergewe, daarom het Hy voorsiening gemaak vir ons vergifnis.

Die enigste regverdige straf vir ons sondes is die dood. Die eerste helfte van Romeine 6:23 verklaar, “Want die loon van die sonde is die dood…” Ewige dood is wat ons vir ons sondes verdien het. God het in sy volmaakte plan ‘n mens geword – Jesus Christus (Joh. 1:1,14). Jesus het aan die kruis gesterf en die straf geneem wat ons verdien – die dood. Tweede Korintiërs 5:21 leer ons: “God het Hom wat geen sonde gehad het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons in Hom kan word geregtigheid van God.” Jesus het aan die kruis gesterf en die straf geneem wat ons verdien! As God het Jesus se dood vergifnis verskaf vir die sondes van die hele wêreld. 1 Johannes 2:2 verkondig: “Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons s’n nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld.” Jesus het uit die dood opgestaan en sy oorwinning oor sonde en dood verkondig (1 Korintiërs 15:1-28). Prys God, deur die dood en opstanding van Jesus Christus, is die tweede helfte van Romeine 6:23 waar, “…maar die gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.”

Wil jy jou sondes vergewe hê? Het jy ‘n knaende skuldgevoel wat jy nie kan kry om weg te gaan nie? Vergifnis van jou sondes is beskikbaar as jy jou geloof in Jesus Christus as jou Verlosser sal plaas. Efesiërs 1:7 sê: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergewing van sondes na die rykdom van die genade van God.” Jesus het ons skuld vir ons betaal, sodat ons vergewe kan word. Al wat jy hoef te doen is om God te vra om jou deur Jesus te vergewe, en glo dat Jesus gesterf het om vir jou vergifnis te betaal – en Hy sal jou vergewe! Johannes 3:16-17 bevat hierdie wonderlike boodskap, “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Want God het sy Seun nie na die wêreld gestuur nie. om die wêreld te veroordeel, maar om die wêreld deur Hom te red.”

Vergifnis – is dit regtig so maklik?

Ja dit is so maklik! Jy kan nie vergifnis van God verdien nie. Jy kan nie vir jou vergifnis van God betaal nie. Jy kan dit net ontvang, deur geloof, deur die genade en barmhartigheid van God. As jy Jesus Christus as jou Verlosser wil aanneem en vergifnis van God wil ontvang, hier is ‘n gebed wat jy kan bid. Om hierdie gebed of enige ander gebed te sê, sal jou nie red nie. Dit is slegs vertroue in Jesus Christus wat vergifnis van sondes kan voorsien. Hierdie gebed is bloot ‘n manier om aan God jou geloof in Hom uit te druk en om Hom te dank dat Hy voorsiening maak vir jou vergifnis. “God, ek weet dat ek teen U gesondig het en die straf verdien. Maar Jesus Christus het die straf geneem wat ek verdien sodat ek deur geloof in Hom vergewe kan word. Ek plaas my vertroue op U vir redding. Dankie vir U wonderlike genade en vergifnis! Amen!”

Social Share Buttons
Previous post Laat ons versigtig wees wat ons bid
Next post As jy My soek met jou hele hart

Goto Top