PADLANGS DAGSTUKKIE

Toe hulle dan vasgebreek het, sê Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My meer lief as hulle? Hy sê vir Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Wei my lammers. Hy sê die tweede keer vir hom: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Hy sê vir Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy sê vir die derde keer vir hom: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus was bedroef omdat Hy ‘n derde keer vir hom gesê het: Het jy My lief? En hy sê vir Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. (Johannes 21:15-17)

Bediening word deur twee dinge gedryf; Liefde vir God en liefde vir siele. (Let wel: Wanneer ek ook al na “God” verwys, sluit ek God die Vader, Jesus Christus sowel as die Heilige Gees in)

In die Skrif, toe Jesus aan Simon Petrus opdrag gegee het om sy skape te voed, leer ons twee belangrike lesse. Die eerste is dat liefde vir God van uiterste belang is en die tweede is dat die skaap (of kraal) aan God behoort.

Terwyl ons 2023 aandurf, is dit van kritieke belang dat ons ons verhouding, ons liefde en ons mate van toewyding aan God in ag neem voordat ons enigiets anders doen. Ek glo dat die Here vandag vir elkeen van ons vra: “Het jy MY lief?”

Met soortgelyke dringendheid moet ons ag slaan op God se opdrag om Sy skape te voed. God het nooit eienaarskap van die kudde aan ons oorgedra nie, maar eerder aanspraak gemaak op wat Syne is. Die skape in ons kudde behoort nie aan ons, die kerk of die denominasie nie. Hulle moet nie gevoed word op ons oortuigings, ons leerstellings of ons sienings nie. Maar omdat ons God se eie uitverkore volk is, moet ons hulle voed met dit wat God as voedsame voedsel beskou, naamlik die Woord. Jesus het gesê: “Laat MY skape wei.” Laat ons dus nie optree asof ons die gemeente besit nie, maar laat ons hulle lei en hulle onderrig op die manier wat God, die eienaar, wil hê ons moet doen.

Laat ons standvastig bly in God se liefde, Hom liefhê en siele liefhê. Laat nie die liefde vir onsself, die liefde vir roem of die liefde vir geld die manier waarop ons gaan bepaal nie, maar laat die Liefde van God in ons en deur ons geopenbaar word terwyl ons uitgaan en SY SKAPE VOED….

Social Share Buttons
Previous post Aan alle dissipels
Next post SIT VANOGGEND NET JOU HAND IN DIE HAND VAN JESUS EN VOLG HOM !!

Goto Top