Padlangs Huistoe Dinsdag Oggend Boodskap

In Markus 6:30 – 44 lees ons hoe Jesus vyfduisend manne en hulle gesinne gevoed het. Ek het al talle boodskappe oor hierdie wonderwerk gehoor, maar daar word selde gepraat oor ‘n belangrike les vir almal om te leer.

Ons sien ‘n skare wat bymekaarkom, maar nie vir (fisiese) brood nie of middagete nie, maar om van Jesus Christus, die Meester, te leer. Ons sien dat hulle nie middagete bring nie, en ook nie dat hulle vir (fisiese) brood vra nie. Hulle was geensins bekommerd oor hul fisieke welstand of behoeftes nie. Hulle het gekom om na Jesus te luister, Sy stem te hoor en geleer te word. Hulle het Sy Heilige teenwoordigheid gesoek.

Toe dit laat word, sien ons nie dat hulle brood vra nie; ons sien nie dat hulle brood eis of God se voorsiening visualiseer nie. Ten spytte van hul vleeslike hongerte het hulle tyd met die Here deurgebring en geluister terwyl Jesus hulle baie dinge geleer het. (Markus 6:34). Hierin lê die les wat ons moet leer.

Terwyl hulle in die teenwoordigheid van die Here gesit en Sy aangesig gesoek het, het die Here ook hulle fisiese behoeftes gesien en daarin voorsien. Terwyl hulle gesmag het na Jesus, die Brood van die Lewe, het Jesus ook in hulle fisiese honger voorsien. Nadat die Here die bietjie wat beskikbaar was, geneem en gebreek het, het almal geëet en versadig geword. (Markus 6:42)

Baie bid vandag vir fisiese brood of bid dat daar in hul fisiese behoeftes voorsien word. Tog verwaarloos ons dikwels God se vereiste om aan Jesus se voete te sit, om Sy aangesig te soek.

Ek sê nie vir u om nie te bid of die Here te vra om in u fisiese behoeftes te voorsien nie. Inteendeel, dit is reg om te bid. Maar vandag wil ek u aanmoedig om soos die skare na Jesus te hardloop (Sien vers 33 in die King James vertaling) en by Sy voete te gaan sit, nie net ter wille van fisiese brood, maar om tyd in Sy teenwoordigheid te spandeer, ‘n verhouding met Hom te bou en die Brood van die Lewe te ontvang. (Sien Markus 6:33) En sou ons dit doen, sal ons sien dat die Here nie net in ons geestelike behoeftes voorsien nie, maar ook in elke ander behoefte wat ons mag hê want die Vader weet wat ons nodig het, selfs voordat ons vra. (Matteus 6:

Social Share Buttons
Previous post Koning Salomo wou ‘n huis vir God bou
Next post Ek wil jou bemoedig

Goto Top