Ons Videos

Hier kan jy na Eddie & Linda se musiek videos en PITKOS videos kyk! Deurentyd sal daar nuwe videos opgelaai word, Dit is ons gebed dat jy geseend sal wees deur elke woord en lied!

171 video(s) found
Herlewing
2:01
Eze 37:1 Die hand van die HERE was op my, en Hy het my uitgebring deur …
Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie
1:51
Eph 4:29 Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar …
Laat die een wat steel, nie meer steel nie;
2:08
Eph 4:28 Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom …
en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
1:26
Eph 4:22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens …
Word nie soos die heidene nie
1:41
Eph 4:17 Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet …
Gaan onder hulle uit en sonder julle af:
1:12
2 Korintiërs 6:17-18 2Korintiërs 6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en …
Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie
1:32
Rom 12:17 vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor …
Seën die wat julle vervolg
1:21
Rom 12:14 seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie; Rom …
Wees eensgesind onder mekaar
1:58
Rom 12:16 wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef …
Page 2 of 18
Social Share Buttons

Goto Top