Die Hartsverandering

Die Hartsverandering
Mat 7:15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Mat 7:16 Aan hulle...

Die 10 Maagde

Die 10 Maagde
Mat 25:1 Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet....

Goto Top