Die Hartsverandering

Mat 7:15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
Mat 7:16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
Mat 7:17 So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.
Mat 7:18 ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
Mat 7:19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
Mat 7:20 So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.


Social Share Buttons

Goto Top