die wil van die Vader

Joh 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.
Joh 5:31 As Ek van Myself getuig, is my getuienis nie waar nie.
Joh 5:32 Daar is ‘n ander Een wat van My getuig, en Ek weet dat die getuienis wat Hy van My getuig, waar is.
Joh 5:33 Julle het na Johannes gestuur, en hy het vir die waarheid getuig.
Joh 5:34 Maar Ek neem die getuienis van ‘n mens nie aan nie; maar Ek sê dit, dat julle gered kan word.
Joh 5:35 Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir ‘n tyd in sy lig te verbly.
Joh 5:36 Maar Ek het ‘n groter getuienis as dié van Johannes, want die werke wat die Vader My gegee het om te volbring, die werke self wat Ek doen, getuig van My dat die Vader My gestuur het.
Joh 5:37 En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie.
Joh 5:38 En julle het sy woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, nie glo nie.


Social Share Buttons

Goto Top