‘n Wedloop Het Reëls

Psa 103:19 Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.

Psa 103:20 Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

Psa 103:21 Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!

Psa 103:22 Loof die HERE, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! Loof die HERE, o my siel!


Social Share Buttons

Goto Top