Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween

Rom 12:15 wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
Rom 12:16 wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;
Rom 12:17 vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;
Rom 12:18 as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.


Social Share Buttons

Goto Top