Word kragtig in die Here

Eph 6:10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Php 4:11 Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.

Php 4:12 Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.


Social Share Buttons

Goto Top