Word ‘n nuwe mens

Om ‘n nuwe mens te word

Hierdie beskrywings van lap en wynsakke kan vergelyk word met Christen-word. Wanneer ‘n persoon ‘n Christen word, is hy of sy ‘n nuwe en ander mens. Met verloop van tyd groei en vorder die nuwe Christen in godvrugtige karakter. Hy of sy is nie meer dieselfde persoon nie, maar is ‘n nuwe skepping. Hy of sy leef anders en dink anders as voorheen.

Die bekeerde Christen moet ‘n nuwe mens wees. Hy of sy leef anders en dink anders en kan vergelyk word met nuwe wyn in ‘n nuwe wynvel. Paulus het hieroor aan die Christene in Korinte geskryf.

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; ou dinge het verbygegaan; kyk, alles het nuut geword” (2 Korintiërs 5:17).

Die ou manier van leef is verby. Dit is nie ‘n kwessie dat dieselfde persoon beter optree nie. Die bekeerde Christen moet ‘n nuwe mens wees.

Paulus skryf ook hieroor in sy brief aan die Romeine:

“Daarom is ons saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel” (Romeine 6:4).

Wanneer ons gedoop word, begrawe ons die ou lewe. Ons ou lewe is dood. Die ou self is weggesit en weg. Ons word uit die water opgewek na ons nuwe lewe. Om in ‘n nuwe lewe te wandel beteken om op die Christelike manier te leef en te dink.

Die Heilige Gees stel die nuwe Christen in staat om op die nuwe manier te leef.


Social Share Buttons

Goto Top